Wat is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)?

De BIO beoogt de beveiliging van informatie(systemen) van de overheid te bevorderen. Na implementatie kunnen alle overheidsonderdelen erop vertrouwen dat onderling uitgewisselde gegevens goed beveiligd zijn. De BIO is van toepassing op de gehele overheid, waaronder de Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeentes.


Wat zijn de BIR, BIG, BIWA en IBI?

De Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR), Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA) en Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging (IBI) zijn de voorgangers van de BIO. De BIO vervangt deze baselines en fungeert als het gezamenlijke normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid.


Hoe helpt AuditTrack mijn organisatie compliant te worden?

De online applicatie helpt u uw beleidsdocumentatie te vormen, centraal te bewaren, te controleren door middel van Business Impact Analyses en te delen met de betrokken medewerkers. Hiermee is de BIO-module van AuditTrack een ISMS dat geschikt is voor het kennisniveau van ingewijden (CISO's, OSO's en FG's), en tevens zeker ook toegankelijk voor medewerkers zonder specialistische kennis.

Pricing en aanvullende mogelijkheden

Voor de actuele prijzen van onze modules bezoekt u de pricing-pagina. Klik hier voor meer informatie over aanvullende normenkaders, maatwerkoplossingen of diensten door onze specialisten.