Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Deze privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 actief. De AVG zorgt voor versterking en van privacyrechten, uitbreiding voor verantwoordelijkheden van organisaties en duidelijkere bevoegdheden van privacytoezichthouders in het geval van overtreding. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt moet AVG-compliant zijn.


Wat is de General Data Protection Regulation (GDPR)?

De AVG is de Nederlandse vertaling van de GDPR. De AVG en GDPR zijn inhoudelijk gelijk aan elkaar.


Hoe helpt AuditTrack mijn organisatie compliant te worden?

De online applicatie helpt beleidsdocumentatie te vormen, centraal te bewaren en te delen met de betrokken medewerkers. De AVG-module onderscheidt drie fases om uw beleid rond persoonsgegevenswerking op orde te krijgen. Deze fases zijn het bepalen van de manier waarop de gegevens verwerkt worden, het registreren van verwerkingen en het zorgdragen voor blijvende opvolging van de regels.

Pricing en aanvullende mogelijkheden

Voor de actuele prijzen van onze modules bezoekt u de pricing-pagina. Klik hier voor meer informatie over aanvullende normenkaders, maatwerkoplossingen of diensten door onze specialisten.